Tak. Biznesowy hydepark, czyli biznesowe rozmaitości. Innymi słowy znajdziesz tu wszystko, co ma związek z biznesem i/lub finansami, a czego nie udało się bezpośrednio zakwalifikować do żadnej kategorii.

Burza mózgów

Brainstorming, czyli burza mózgów

Prawdopodobnie pojęcie „burza mózgów” nie jest ci obce… Prawdopodobnie też tego pojęcia używasz… Prawdopodobnie wiesz, że – ogólnie rzecz biorąc – „burza mózgów” jest jedną z heurystycznych metod grupowego, twórczego rozwiązywania problemów. Ale czy na pewno znasz zasady, które pozwalają tą metodę efektywnie wykorzystać? Czy znasz jej ograniczenia i wady? Jeśli tak, to dalej nie…