Zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna). Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w procesie analizy strategicznej.