Wskaźniki płynności finansowej wykorzystywane są przy ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a więc są jednym z narzędzi analizy finansowej.