Ocena płynności finansowej jest jednym z podstawowych elementów analizy finansowej. Poznaj wskaźniki, które wykorzystuje się przy ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.