Metody portfelowe. Poznaj metody i techniki analizy portfelowej wykorzystywane w analizie strategicznej przedsiębiorstwa.