Kierowanie, czyli planowanie, organizowanie, kontrolowanie i motywowanie. Nowoczesne zarządzanie ludźmi to nie tylko kierowanie. To przede wszystkim przewodzenie.