Finanse przedsiębiorstw czyli tematy związane z analizą i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.