Burza mózgów

Brainstorming, czyli burza mózgów

Prawdopodobnie pojęcie „burza mózgów” nie jest ci obce…
Prawdopodobnie też tego pojęcia używasz…
Prawdopodobnie wiesz, że – ogólnie rzecz biorąc – „burza mózgów” jest jedną z heurystycznych metod grupowego, twórczego rozwiązywania problemów.

Ale czy na pewno znasz zasady, które pozwalają tą metodę efektywnie wykorzystać?
Czy znasz jej ograniczenia i wady?

Jeśli tak, to dalej nie musisz czytać…