Analiza wstępna sprawozdań finansowych. Znajdziesz tu metody i techniki wykorzystywane w analizie wstępnej przedsiębiorstwa.