Analiza wstępna bilansu jest elementem wstępnej analizy sprawozdań finansowych, wykorzystywanej w procesie analizy finansowej przedsiębiorstwa.