Analiza wskaźnikowa (analiza finansowa), czyli metody i techniki wykorzystywane w procesie przeprowadzania analizy finansowej.