Analiza strategiczna jest zasadniczym elementem zarządzania strategicznego. Poznaj metody i techniki w niej wykorzystywane.