Analiza finansowa (analiza wskaźnikowa) w teorii i praktyce. Metody i techniki wykorzystywane w analizie finansowej.